Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 1 6.11.2013 Zmena Čl. IV. a Čl. V. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 00641219-DEN-NAR 12.2.2013 Spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov". Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 01/11/2012 12.2.2013 Projektová dokumentácia stavby „Komunitné centrum v Ľubotíne“
JS Projekt - Ing. Soporská Jana 44317743  7 260,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 025-2012 20.2.2013 Poskytnutie grantu na projekt: "Bezpečne do školy - merače rýchlosti ..." Nadácia Allianz 42134064  800,00 EUR 
Detail Zmluva Iná ZmluveoNFP 8.3.2013 Príloha k Zmluve o NFP pre Projekt : ZŠ s MŠ Ľubotín zníženie energetickej náročnosti a... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail Zmluva Dotačná 5/§52/2013/NP V-2 14.3.2013 Úprava práv a povinností pri zabezpečovaní aktivačných činností ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná dohoda šú šambron 14.3.2013 Pristúpenie ku Zmluve o vytvorení Školského úradu Ľubotín Obec Šambron 00330205   
Detail Zmluva Iná dohoda šú hajtovka 14.3.2013 Pristúpenie ku Zmluve o vytvorení Školského úradu... Obec Hajtovka 00329860   
Detail Zmluva Dodávateľská VO KC 21.9.2012 Verejné obstrávanie pre projekt : "Komunitné centrum Ľubotín" Orim-Tender, s. r. o   1 200,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú čirč 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu / Ľubotín. Obec Čirč 00329835   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú ďurková 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu / Ľubotín. Obec Ďurková 00329843   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú kyjov 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Kyjov 00329975   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú obručné 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Obručné 003300094   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú orlov 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Orlov 00330108   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú plaveč 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Plaveč 00330116   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú pusté pole 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Pusté Pole 00330141   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú ruská voľa 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Ruská Voľa Nad Popradom 00330159   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú šarišské jastrabie 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Šarišské Jastrabie 00330213   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú vislanka 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Vislanka 00330256   
Detail Zmluva Poistná 6105128113 20.3.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka