Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 3 14.3.2013 Spresnenie čl. IV pre potreby účtovníctva. Obec Plavnica 00330124   
Detail Zmluva 3 14.3.2013 Spresnenie čl. IV pre potreby účtovníctva. Obec Údol 00330221   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú kyjov 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Kyjov 00329975   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú obručné 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Obručné 003300094   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú orlov 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Orlov 00330108   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú plaveč 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Plaveč 00330116   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú pusté pole 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Pusté Pole 00330141   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú ruská voľa 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Ruská Voľa Nad Popradom 00330159   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú šarišské jastrabie 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Šarišské Jastrabie 00330213   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú vislanka 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Vislanka 00330256   
Detail Zmluva Poistná 6105128113 20.3.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Dotačná 213-§51-2012 9.1.2013 Financovanie absolventa školy - Národný projekt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 1 9.4.2013 Zmena doby vykonávania absoventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 1215566 27.5.2013 Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov záznamov na odmenu. Slovgram 17310598  33,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2013-Medoň 30.4.2013 Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby na rekonštrukcie
miestnych komunikácií.
Medoň Marek, Ing. 41 781 546  5 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.1.2015 Zmena čísla účtu obidvoch zmluvných strán. Medoň Marek, Ing. 41 781 546   
Detail Zmluva Poistná 6105128413 19.6.2013 Úrazové poistenie počas aktivačnej činnosti. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  32,50 EUR 
Detail Zmluva Iná 5-§52-2013-NP 19.6.2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská MZ č. 01-2013 - OrimTend 21.6.2013 Inžiniersko-technické práce – výkon činnosti stavebného dozoru. Orim-Tender, s. r. o 44 689 454  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2013 26.7.2013 Zmluva o dielo č. 2-2013 vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP a RS v projekte... Ing. Tibor Mitura, MIKO - projekčná kancelária s.r.o. 44225539  3 600,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka