Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná MK-5091-2013-2.5 2.8.2013 Dotácia na nákup knižničného fondu. Ministerstvo kultúry SR 00165182  500,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 316 2.8.2013 Účet pre financovanie projektu z fondov EÚ. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Iná VP-13-13614-001 2.8.2013 Použitie hudobných diel, ich verejným vykonávanim a verejným prenosom. SOZA 178454   
Detail Zmluva Dotačná 19-§52a-2013-NP VAOTP SR-2 30.8.2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná OPV/27/2013 6.9.2013 Poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre materskú školu. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva - dodatok 01/6300143424 4.10.2013 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu č. 6300143424 zo 1.7.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail Zmluva Poistná 31 595 545 11.10.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckych služieb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  6,64 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 1 11.10.2013 Mení Článok IV. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná PHZ-OPK1-2013-0022 22.11.2013 Dotácia zo štátneho rozpočtu SR - z kapitoly Ministerstva vnútra. Ministerstvo vnútra SR 00151866  2 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 42229910-1 22.11.2013 Dotácia na celoslovenské charitatívne podujatie - koncert Integrácia 2013. OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO 42229910   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-AK-PL-SK-2013 30.9.2013 Externý manažment projektu: „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier... B&G MANAGEMENT, s. r. o. 45 972 745  5 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-AA-PL-SK-2013 30.9.2013 Externý manažment projektu: „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier... B&G MANAGEMENT, s. r. o.   5 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná DOD-01-2013-205-2012-IZ-5.0 9.12.2013 Zmena Čl. 5, ods. 5.2. a 5.7. Fond sociálneho rozvoja    
Detail Zmluva Dodávateľská č. 4-12-2013 17.12.2013 Proces verejného obstarávania na predmet zákazky: „Objektové prepojenie osady Hliník s... LASACHI, s.r.o. 46 545 727  950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5-12-2013 18.12.2013 Stavebný dozor na stavebnej časti projektu „Posúvame hranice spolupráce prihraničných... Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40 291 642  4 420,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 1-12-2013 30.12.2013 Prevod vlastníckeho práva k pozemku - parcela č. KN-C 755/117. Ľubomíra Hocľárová 46565825  897,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 3-12-2013 30.12.2013 Prevod vlastníckeho práva k pozemkom - parcely č. CKN 60/2 a CKN 79. Peter Leškovský a Eva Leškovská   2 692,50 EUR 
Detail Zmluva Iná 2-12-2013 30.12.2013 Prevod vlastníckeho práva k pozemku - parcela č. KN-C 755/118. PERÍTIA s. r. o. 36814474  636,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 44-§52a-2013-NP VAOTP SR-3 30.12.2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Nájomná č. 01223-2012-PNZ-P40208-12.00 7.1.2014 Prenájom časti pozemku, vo vlastníctve SR v správe SPF, Obci Ľubotín. Slovenský pozemkový fond 17335345  40,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka