Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 213-§51-2012 9.1.2013 Financovanie absolventa školy - Národný projekt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 1 9.4.2013 Zmena doby vykonávania absoventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 1215566 27.5.2013 Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov záznamov na odmenu. Slovgram 17310598  33,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2013-Medoň 30.4.2013 Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby na rekonštrukcie
miestnych komunikácií.
Medoň Marek, Ing. 41 781 546  5 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.1.2015 Zmena čísla účtu obidvoch zmluvných strán. Medoň Marek, Ing. 41 781 546   
Detail Zmluva Poistná 6105128413 19.6.2013 Úrazové poistenie počas aktivačnej činnosti. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  32,50 EUR 
Detail Zmluva Iná 5-§52-2013-NP 19.6.2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská MZ č. 01-2013 - OrimTend 21.6.2013 Inžiniersko-technické práce – výkon činnosti stavebného dozoru. Orim-Tender, s. r. o 44 689 454  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2013 26.7.2013 Zmluva o dielo č. 2-2013 vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP a RS v projekte... Ing. Tibor Mitura, MIKO - projekčná kancelária s.r.o. 44225539  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná MK-5091-2013-2.5 2.8.2013 Dotácia na nákup knižničného fondu. Ministerstvo kultúry SR 00165182  500,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 316 2.8.2013 Účet pre financovanie projektu z fondov EÚ. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Iná VP-13-13614-001 2.8.2013 Použitie hudobných diel, ich verejným vykonávanim a verejným prenosom. SOZA 178454   
Detail Zmluva Dotačná 19-§52a-2013-NP VAOTP SR-2 30.8.2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná OPV/27/2013 6.9.2013 Poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre materskú školu. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva - dodatok 01/6300143424 4.10.2013 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu č. 6300143424 zo 1.7.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail Zmluva Poistná 31 595 545 11.10.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckych služieb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  6,64 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 1 11.10.2013 Mení Článok IV. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná PHZ-OPK1-2013-0022 22.11.2013 Dotácia zo štátneho rozpočtu SR - z kapitoly Ministerstva vnútra. Ministerstvo vnútra SR 00151866  2 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 42229910-1 22.11.2013 Dotácia na celoslovenské charitatívne podujatie - koncert Integrácia 2013. OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO 42229910   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-AK-PL-SK-2013 30.9.2013 Externý manažment projektu: „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier... B&G MANAGEMENT, s. r. o. 45 972 745  5 040,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka