Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 01-AA-PL-SK-2013 30.9.2013 Externý manažment projektu: „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier... B&G MANAGEMENT, s. r. o.   5 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná DOD-01-2013-205-2012-IZ-5.0 9.12.2013 Zmena Čl. 5, ods. 5.2. a 5.7. Fond sociálneho rozvoja    
Detail Zmluva Dodávateľská č. 4-12-2013 17.12.2013 Proces verejného obstarávania na predmet zákazky: „Objektové prepojenie osady Hliník s... LASACHI, s.r.o. 46 545 727  950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5-12-2013 18.12.2013 Stavebný dozor na stavebnej časti projektu „Posúvame hranice spolupráce prihraničných... Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40 291 642  4 420,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 1-12-2013 30.12.2013 Prevod vlastníckeho práva k pozemku - parcela č. KN-C 755/117. Ľubomíra Hocľárová 46565825  897,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 3-12-2013 30.12.2013 Prevod vlastníckeho práva k pozemkom - parcely č. CKN 60/2 a CKN 79. Peter Leškovský a Eva Leškovská   2 692,50 EUR 
Detail Zmluva Iná 2-12-2013 30.12.2013 Prevod vlastníckeho práva k pozemku - parcela č. KN-C 755/118. PERÍTIA s. r. o. 36814474  636,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 44-§52a-2013-NP VAOTP SR-3 30.12.2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Nájomná č. 01223-2012-PNZ-P40208-12.00 7.1.2014 Prenájom časti pozemku, vo vlastníctve SR v správe SPF, Obci Ľubotín. Slovenský pozemkový fond 17335345  40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8005051213 13.1.2014 Pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35910739  210,98 EUR 
Detail Zmluva Iná WTSL.02.02.00-84-252/10 14.1.2014 Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL - SK 2007-2013 na realizáciu... Obec Dubovica 00326992   
Detail Zmluva - dodatok 44613628-2 7.3.2014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o poskytovaní konzultácií a poradenstva - predĺženie... BrIS Prešov s.r.o. 44613628   
Detail Zmluva Dodávateľská 44 613 393-1 10.3.2014 Dodávka tovarov (IKT) pre Komunitné centrum v Ľubotíne. Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  4 493,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44 613 393-2 10.3.2014 Dodávka tovarov (interiérové vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  21 992,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44 613 393-3 10.3.2014 Dodávka tovarov (domáce spotrebiče) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  5 335,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44 613 393-3 10.3.2014 Dodávka tovarov (gastro vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  3 175,43 EUR 
Detail Zmluva - dodatok D2-Z38-2009 18.3.2014 Dodatok č. 2 ku Zmluve č. 38/2009 z roku 2009. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   213 300,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 5190010514 25.3.2014 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  32,50 EUR 
Detail Zmluva Dotačná Z2214012068301 28.3.2014 Úprava podmienok pri poskytnutí NFP na implementáciu projektu: Objektové prepojenie osady... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   288 168,50 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 17-§52-2014-NP VAOTP SR - 3 28.3.2014 Realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   3 263,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka