Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá MA/20180001 29.1.2018 Dodanie informačnej tabule pre projekt: "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník" Vladimír Gladiš - Globus 374466933  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01/2018 26.2.2018 Prehľad vystavených objednávok za rok 2017 Počet objednávok celkom: 47   4 706,19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá MA/20180014 28.11.2018 Vyhotovenie a dodávka 1 ks stáleho informačného plagátu na zabezpečenie trvalej publicity... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o   24,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2019 14.2.2019 Prehľad vystavených objednávok za rok 2018 Počet objednávok celkom: 26   2 195,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01-03-2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o. 45513414   885,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 02_03_2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o.   998,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 03_03_2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o.   735,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01_04_2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o.   377,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá MA / 20190013 3.12.2019 Ugrade a rozšírenie kamerového systému. Vladimír Bučko – BUKY 14387590  6 283,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_20200001 14.2.2020 Dodávka informačného plagátu pre projekt: „Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s. r. o. 47320834  30,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2020 21.2.2020 Prehľad vystavených objednávok za rok 2019 Počet objednávok celkom: 23   2 612,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_20200003 30.3.2020 Stavebný dozor pre projekt: Budovanie o moderniz. odb. učební ZŠ s MŠ Ľubotín. Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  384,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_20200004 30.3.2020 Vyhotovenie informačného pútača a trvalej vysvetľujúcej tabule pre projekt: „Zvýšenie... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s. r. o. 47320834  84,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_20200002 29.4.2020 Proces VO na obstaranie vybavenia v rámci projektu: Budovanie a modernizácia odborných učební... Miamar s.r.o 47611421  980,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá MA_20190011 25.11.2019 Dodávka veľkoplošného pútača a stálej tabule pre projekt: "ČOV a kanalizácia Ľubotín I.... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. 47320834  963,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_2021002 18.3.2021 Vyhotovenie PD - Cykloturistický chodník, Ľubotín - I. etapa Ing. Medoň Marek 41781546  1 900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_2021003 12.4.2021 Vypracovanie PD pre projekt - Sociálno-relaxačné zariadenie na futbalovom ihrisku v Ľubotíne. Fedorková Marianna, Ing. 48295795  4 900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_2021004 29.3.2021 Vypracovanie PD: Vonkajšie prípojky k sociálno-relaxačnému zariadeniu na futbalovom ihrisku v... Fedorková Marianna, Ing. 48295795  1 900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_2021006 8.6.2021 Stavebné práce na výstavbe ciest pre predmet zákazky: "Zriadenie a obnova komunikácií v obci... COLAS Slovakia, a.s. 31651402  15 661,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 01 28.6.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2011. 13 dodávateľov    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka