Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva - dodatok 44613628-2 7.3.2014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o poskytovaní konzultácií a poradenstva - predĺženie... BrIS Prešov s.r.o. 44613628   
Detail Zmluva Dodávateľská 44 613 393-1 10.3.2014 Dodávka tovarov (IKT) pre Komunitné centrum v Ľubotíne. Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  4 493,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44 613 393-2 10.3.2014 Dodávka tovarov (interiérové vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  21 992,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44 613 393-3 10.3.2014 Dodávka tovarov (domáce spotrebiče) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  5 335,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44 613 393-3 10.3.2014 Dodávka tovarov (gastro vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  3 175,43 EUR 
Detail Zmluva - dodatok D2-Z38-2009 18.3.2014 Dodatok č. 2 ku Zmluve č. 38/2009 z roku 2009. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   213 300,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 5190010514 25.3.2014 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  32,50 EUR 
Detail Zmluva Dotačná Z2214012068301 28.3.2014 Úprava podmienok pri poskytnutí NFP na implementáciu projektu: Objektové prepojenie osady... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   288 168,50 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 17-§52-2014-NP VAOTP SR - 3 28.3.2014 Realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   3 263,00 EUR 
Detail Zmluva Úverová 265-2014-UZ 2.4.2014 Termínovaný úver na financovanie oprávnených nákladov projektu “Posúvame hranice... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Úverová 254-2014-UZ 2.4.2014 Termínovaný úver na financovanie nákladov projektu “Posúvame hranice spolupráce... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok D3 k Z38-2009 8.4.2014 Zrušenie Dodatku č. 2 k zmluve o dielo a vyčíslenie hodnoty DPH a ceny za vyhotovenie diela s... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Dodávateľská 03-PL-SK-2014 25.4.2014 Tvorba a dodávka informačného sprievodcu "Bedeker tradícii a zvykov Šariša" v printovej... Regionálna rozvojová agentúra Torysa 37885553  7 176,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 19-§50j-NS 2014-ŠR 30.4.2014 Poskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   5 065,08 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 1 30.4.2014 Dodatok č. 1 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb zo dňa 17.1.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 36-§51-2014 5.5.2014 Zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe financovanej zo štátneho rozpočtu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná MK-126-2014-2.5 16.5.2014 Poskytnutie dotácie zo ŠR - z rozpočtu MK SR na podporu projektu "Kniha - cenná múdrosť". Ministerstvo kultúry SR   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná MULUDU-01-2014 16.5.2014 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Partnermi pri použití finančného... Obec Dubovica 00326992  31 530,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 2 26.5.2014 Zmena v článku III. a IV. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná UoZ 29.5.2014 Úrazové poistenie troch znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci podpory rozvoja... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  24,00 EUR