Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá FD 128-011 28.6.2011 Dodávka plynu SPP, a. s. Bratislava   1 718,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 138-011 28.6.2011 Stavebný dozor - telocvičňa CAPANNA, s.r.o. 43 943 349  1 361,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 140-011 28.6.2011 Externý manažment projektu - finančný Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra   2 160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 141 - 011 28.6.2011 Externý manažment projektu - monitoring Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra   1 925,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 149-011 28.6.2011 Stavebné práce - projekt ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   279 588,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 06 30.6.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2011. Počet faktúr celkom: 34    
Detail Faktúra došlá 07 31.7.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2011. Počet faktúr celkom: 27    
Detail Faktúra došlá 08 31.8.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2011. Počet faktúr celkom: 24    
Detail Faktúra došlá 09 30.9.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2011. Počet faktúr celkom: 27    
Detail Faktúra došlá 10 31.10.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2011. Počet faktúr celkom: 34    
Detail Faktúra došlá 11 30.11.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2011. Počet faktúr celkom: 30    
Detail Faktúra došlá 12 31.12.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2011. Počet faktúr celkom: 45    
Detail Faktúra došlá 01/12 31.1.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2012. Počet faktúr celkom: 17    
Detail Faktúra došlá 02/2012 7.3.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2012. Počet faktúr celkom: 22    
Detail Faktúra došlá 03/2012 30.3.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2012. Počet faktúr celkom: 21    
Detail Faktúra došlá 04/2012 30.4.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2012. Počet faktúr celkom: 19    
Detail Faktúra došlá 06/2012 29.6.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2012. Počet faktúr celkom: 27    
Detail Faktúra došlá 05/2012 31.5.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2012. Počet faktúr celkom: 28    
Detail Faktúra došlá 07/2012 31.7.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2012. Počet faktúr celkom: 32    
Detail Faktúra došlá 08/2012 31.8.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2012. Počet faktúr celkom: 26