Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 05/2019 26.9.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2019. Počet faktúr celkom: 24   23 893,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2019 26.9.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2019. Počet faktúr celkom: 40   50 429,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2019 26.9.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2019. Počet faktúr celkom: 40   15 918,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2019 26.9.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2019. Počet faktúr celkom: 24   10 567,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2019 21.2.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2019. Počet faktúr celkom: 22   41 460,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2019 21.2.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2019. Počet faktúr celkom: 38   17 642,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2019 21.2.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2019. Počet faktúr celkom: 28   13 186,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2019 21.2.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2019. Počet faktúr celkom: 34   28 342,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2020 2.6.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2020. Počet faktúr celkom: 21   12 851,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2020 2.6.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2020. Počet faktúr celkom: 26   10 800,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2020 2.6.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2020. Počet faktúr celkom: 30   12 063,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2020 2.6.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2020. Počet faktúr celkom: 25   13 203,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2020 19.6.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2020 Počet faktúr celkom: 24   15 148,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2020 20.7.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2020 Počet faktúr celkom: 22   411 196,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2020 25.8.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2020 Počet faktúr celkom: 25   15 865,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2020 17.9.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2020 Počet faktúr celkom: 20   219 118,53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/053/O 3.2.2011 Licencia a update modulov ekonomického informačného systému.
BrlS s.r.o.,    
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 3.2.2011 Verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa stavby "Komplexná rekonštrukcia a... Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM   1 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2010/OPZ - 6/2011 3.2.2011 Úprava podmienok pre realizáciu projektu "Komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu... Ministerstvo zdravotníctva SR   417 780,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 22.2.2011 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 01/lu/2010 z 03.05.2010. Dodatok rieši zmenu adresy sídla... Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra