Základné informácie

Základná charakteristika (31.12.2006)

 • Kód obce: 526878
 • Názov okresu: Stará Ľubovňa
 • Názov kraja: Prešovský
 • Štatút obce: obec
 • PSČ: 065 41
 • Telefónne smerové číslo: 052
 • Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1330
 • Nadmorská výška obce - mesta v m: 492
 • Celková výmera územia obce [m2]: 10 844 537
 • Hustota obyvateľstva na km2: 125

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12. spolu 1353
 • muži 665
 • ženy 688
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 352
 • Produktívny vek (15-54) ženy 390
 • Produktívny vek (15-59) muži 411
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 200
 • Počet sobášov 10
 • Počet rozvodov 1
 • Počet živonarodených spolu 17
 • muži 8
 • ženy 9
 • Počet zomretých spolu 6
 • muži 1
 • ženy 5
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -4
 • muži 1
 • ženy -5

Spádovosť obce (31.12.2006)

 • Sídlo matričného úradu Ľubotín
 • Sídlo pracoviska daňového úradu Stará Ľubovňa
 • Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Ľubotín
 • Sídlo Okresného súdu Stará Ľubovňa
 • Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Stará Ľubovňa
 • Sídlo pracoviska obvodného úradu Stará Ľubovňa
 • Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov
 • Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
 • Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Stará Ľubovňa