Životné prostredie

www.opzp.sk

Operačný program je zameraný na „zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a na posilnenie environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja".

 

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
Nastavenia cookies