Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2017 Zmluva o dielo 2.3.2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Vodovod Ľubotín – osada Hliník. Ing. Richard Soporský 30652952  1 800,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 02-03-2017 7.3.2017 Otvorenie bežného účtu na dotácie. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Iná 03-02-2017 7.3.2017 Dodávka pitnej vody pre odberateľa za stanovenú odplatu. Anna Plavčanová    
Detail Zmluva - dodatok 04-02-2017 7.3.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke 05-05-2015 Ministerstvo vnútra SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-02-2017 10.3.2017 Poskytovanie služieb súvisiacich s používaním Web portálu. Datalan, a. s. 35810734  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 06-02-2017 21.3.2017 Podmienky implementácie projektu: Škola otvorená všetkým" realizovaného v podmienkach ZŠ s... Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Dodávateľská 03-03-2017 21.3.2017 Farebné multifunkčné zariadenie Konica Minolta bizhub C308. Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319  3 518,40 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 08-02-2017 23.3.2017 Úprava článkov I., II., III., IV., a VI. pôvodnej Dohody. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 05-02-2017 3.4.2017 Podmienky implementácie projektu: "Škola otvorená všetkým". Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Iná 01-04-2017 28.4.2017 Budúca zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok, pre zriadenie podzemného elektrického... Východoslovenská distribučná a. s.   0,00  
Detail Zmluva Dotačná 02-04-2017 3.5.2017 Podmienky poskytnutia príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná 03-04-2017 19.5.2017 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   8,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 04-04-2017 19.5.2017 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-03-2017 22.5.2017 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: "Zefektívnenie prevádzky budovy... LEDAS, s.r.o.   825,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-05-2017 22.5.2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: "Budovanie a modernizácia odborných učební... STAVARCH, s.r.o.   940,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 04-05-2017 1.6.2017 Využívanie elektronických služieb poisťovne UNION. Union zdravotná poisťovňa, a. s. 36284831  0,00  
Detail Zmluva Iná 05-05-2017 1.6.2017 Poskytovanie elektronických služieb v oblasti bankových produktov. Slovenská sporiteľňa, a. s. 00153653   
Detail Zmluva Poistná 06-05-2017 1.6.2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 03-05-2017 2.6.2017 Úprava podmienok poskytnutia finančných príspevkov na zapracovanie a prax u zamestnávateľa. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   15 862,60 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 07-05-2017 2.6.2017 Stanovenie podmienok pri poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného... Prešovský samosprávny kraj   44 001,40 EUR