Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Poistná 01-04-2019 3.4.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dotačná 09-03-2019 1.4.2019 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 08-03-2019 21.3.2019 Zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná 05-03-2019 8.3.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 06-03-2019 8.3.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dodávateľská 07-03-2019 8.3.2019 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. NATUR-PACK, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2019 4.3.2019 Úprava sadrokartónových podhľadov budovy OcÚ Ľubotín – práce. František Lamanec 35370050  6 990,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-03-2019 4.3.2019 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 03-03-2019 4.3.2019 Úprava podmienok pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 04-03-2019 4.3.2019 Spracovanie osobných údajov prostredníctvom katastrálneho operátu. MAPA Slovakia Digital, s. r. o. 45325600   
Detail Zmluva Dodávateľská 04-12-2018 15.2.2019 Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácii vo vlastníctve Obce Ľubotín. Michal Šima 53399716   
Detail Objednávka vyšlá 1/2019 14.2.2019 Prehľad vystavených objednávok za rok 2018 Počet objednávok celkom: 26   2 195,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2018 14.2.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2018. Počet faktúr celkom: 36   267 983,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2018 14.2.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2018. Počet faktúr celkom: 35   15 634,74 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 01-02-2019 1.2.2019 Zmena Zmluvy o NFP vo väzbe na výsledok kontroly VO - informačný plagát. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dotačná 02-01-2019 10.1.2019 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Poistná 01-01-2019 10.1.2019 Do poistenia zaradená tribúna na futbalovom štadióne v obci Ľubotín. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Nájomná 09-09-2018 28.12.2018 Prenájom priestorov počas realizácie projektu: "Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej... Ing. Ján Lazor TERMGAS   993,60 EUR 
Detail Zmluva Poistná 01-12-2018 21.12.2018 Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 02-12-2018 21.12.2018 Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group