Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 02-06-2019 5.6.2019 Dodávka pitnej vody odberateľovi za stanovenú odplatu. Šerif Vaiti - VARDAR 44718772   
Detail Zmluva Poistná 01-06-2019 4.6.2019 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v pracovnom pomere k Obci Ľubotín. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dotačná 05-05-2019 31.5.2019 Zmena Čl. 14. odseku č. 14.2. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dotačná 06-05-2019 31.5.2019 Zmena Čl. 10 ods. 10.1. písm. c) a Čl. 14. ods. 14.2. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dotačná 04-05-2019 27.5.2019 Podmienky poskytnutia príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 03-05-2019 17.5.2019 Zabezpečenie triedeného zberu a výkupu odpadov. Zberné suroviny Žilina, a. s. 50634518   
Detail Faktúra došlá 01/2019 16.5.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2019. Počet faktúr celkom: 24   17 236,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2019 16.5.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2019. Počet faktúr celkom: 22   7 242,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2019 16.5.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2019. Počet faktúr celkom: 41   23 515,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2019 16.5.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2019. Počet faktúr celkom: 32   13 961,84 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-05-2019 15.5.2019 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít... Prešovský samosprávny kraj 37870475  2 167 744,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-05-2019 7.5.2019 Dodávke pitnej vody verejným vodovodom. Radoslav Lichvarčík    
Detail Objednávka vyšlá 01-03-2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o. 45513414   885,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 02_03_2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o.   998,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 03_03_2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o.   735,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01_04_2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o.   377,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-04-2019 30.4.2019 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle tohto Dodatku sú zadefinované v Článku 2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail Zmluva Poistná 01-04-2019 3.4.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dotačná 09-03-2019 1.4.2019 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 08-03-2019 21.3.2019 Zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa