Aktuality

13.3.2020

Rozhodnutie HH SR karantena

Rozhodnutie Hlavného hygienika Slovenskej republiky o nariadení opatrení na prechádzanie šírenia prenosného ochorenia - koronavírusu.


13.3.2020

Zápis detí do školy

O Z N Á M E N I E
o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2020 / 2021




Fašiangy 2020
15.1.2020

Fašiangy 2020