Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Iná 04-07-2016 4.8.2016 Prenajatie plochy k reklamným účelom na podujatí "Kultúrne leto 2016" Pesmenpol spol. s r. o. 36507881  150,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 05-07-2016 4.8.2016 Zmluva o prenajatí plochy k reklamným účelom Stavebniny Dušan Kolcun 34311386  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 06-07-2016 4.8.2016 Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu strechy ŠRC Ľubotín. Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 07-07-2016 5.8.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  13,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 08-07-2016 11.8.2016 Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Kultúrne leto v Obci Ľubotín 2016" Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 09-07-2016 11.8.2016 Poskytnutie priestoru na umiestnenie reklamného bannera na podujatí Kultúrne leto 2016. O. S. V. O. comp, a. s. 34460141  100,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 07-05-2016 22.8.2016 Udelenie súhlasu - licencie podľa Autorského zákona na podujatie so živou hudbou. SOZA 00178454   
Detail Zmluva Dotačná 01-08-2016 13.9.2016 Dodatok č. 1 - dopĺňa čl. I., II. III. a V. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 02-09-2016 4.10.2016 Dodávka jabĺk na bezodplatnú distribúciu obyvateľstvu. Ovocinárske družstvo BONUM    
Detail Zmluva Iná 10-06-2016 17.10.2016 Umiestnenie a prevádzkovanie kontajnerov na zber použitého šatstva. Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264  0,00  
Detail Zmluva Iná 01-10-2016 17.10.2016 Zmena článku č. 1 a č. 5. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska    
Detail Zmluva Nájomná 02-10-2016 18.10.2016 Prenájom nebytových priestorov v objekte zdravotného strediska. Peter Pružinský   680,76 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 11-06-2016 20.10.2016 Prenájom nebytových priestorov na výchovno-vzdelávacie účely. Súkromná stredná odborná škola 42088381   
Detail Zmluva Dodávateľská 03-10-2016 26.10.2016 Prekrytie strechy fitnescentra. UNI-DACH, s.r.o 47530715  3 928,20 EUR 
Detail Zmluva Iná 04-10-2016 2.11.2016 Kúpna zmluva Martin Vargovčík   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-10-2016 4.11.2016 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná 02-11-2016 9.11.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie pri výkone dobrovoľníckych služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-2016 16.11.2016 Dodávateľský výkon kontroly detských ihrísk. Transportexpert 46893971   
Detail Zmluva Nájomná 11-07-2016 23.11.2016 Prenájom plôch na reklamné účely počas podujatia: "Kultúrne leto 2016". Elixír s.r.o. 31657427  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-11-2016 24.11.2016 Stavebné práce: "MŠ Ľubotín - Zníženie energetickej náročnosti prevádzky ..." výmena... Slovdach, s. r. o.   18 537,58 EUR