Návrat do škôl

Návrat do škôl - detí do materskej školy a žiakov I. stupňa do základnej školy od 8. februára 2021 - bude možný za podmienky, že jeden z rodičov a príslušní zamestnanci školy budú disponovať negatívnymi testami. Testovanie zabezpečí Obec Ľubotín ako zriaďovateľ základnej školy s materskou školou.