Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu 10.06.2024 Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu - 734.83 kB
Záverečný účet obce Ľubotín za rok 2023 - NÁVRH 07.06.2024 Záverečný účet obce Ľubotín za rok 2023 - NÁVRH - 979.69 kB
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 06.06.2024 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - 221.76 kB
"Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj" 27.05.2024 Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj - 169.31 kB
Pozvánka na OZ 28.5.2024 22.05.2024 Pozvánka na OZ 28.5.2024 - 44.69 kB
"Smart PSK-kvalitnejšia budúcnosť" 30.04.2024 Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť - 82.43 kB
"Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021-2025" 30.04.2024 Program odpadového hospodáratva Prešovského kraja na roky 2021-2025 - 84.75 kB
VEREJNA VYHLÁŠKA - Výzva na vykonanie výrubu, okliesnenia stromov - VSD 04.04.2024 Verejná vyhláška-Výzva na vykonanie výrubu okliesnenia stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN-VVN - 179.65 kB
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania 04.04.2024 Verejná vyhláška-Cielené investície, ŽST Plaveč – staničné zabezpečovacie zariadenie - 217.23 kB
Orálna vakcinácia líšok proti besnote 27.03.2024 Orálna vakcinácia líšok proti besnote - 81.88 kB
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies