Komunitné centrum

KOMUNITNÉ CENTRUM ĽUBOTÍN, NA ROVNI 439/78, 065 41 ĽUBOTÍN

Telefón: 0910 261 798

 

V komunitnom centre (KC) sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii

a)    poskytuje:

1. sociálne poradenstvo,

2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia;

b)    vykonáva preventívna aktivita;

c)    zabezpečuje záujmová činnosť.

 

V KC sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

 

Sociálnu službu v KC možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

 

Sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie všetkým vekovým kategóriám klientov:

 

-      deťom vo veku od 0 – 6 rokov,

-      deťom počas plnenia povinnej školskej dochádzky (7 – 16 rokov),

-      mládeži a mladým dospelým (16 - 25 rokov),

-      dospelým a rodinám,

-      seniorom (nad 62 rokov).

 

Zamestnanci KC:

-      odborný manažér KC                  Mgr. Anna Grinčová

-      pracovník KC                              Klaudia Duchová

-    komunitný pracovník KC            Ľudmila Diňová

 

 

K stiahnutiu

  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies