POZVÁNKA na Zasadnutie OZ Ľubotín a Komisie pre verejný poriadok

26. apríla 2018 o 16:15 hod. sa v budove Obecného úradu uskutoční Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Ľubotín a Komisie pre verejný poriadok a riešenie sťažností.

K stiahnutiu