V Ľubotíne bezpečnejšie

Dňa 12. septembra 2022 sa uskutočnilo preberacie konanie staveniska pre realizáciu projektu: „V Ľubotíne bezpečnejšie“. Predmet projektu: rekonštrukcia a dobudovanie dopravného značenia a priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a na ceste I/68 v obci Ľubotín. Technické riešenia: • osadenie nových dopravných značiek pri všetkých napojeniach miestnych komunikácii na cestu I/68, • obnova a dobudovanie dvoch priechodov pre chodcov na ceste I/68 a ich nasvetlenie v zmysle príslušných predpisov a noriem, • zmeny organizácie dopravy (zmena prednosti v jazde) na miestnych komunikáciách. Cieľ projektu: zlepšenie dopravnej situácie v obci Ľubotín a zvýšenie dopravnej bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky v intraviláne obce, prioritne chodcov a z nich deti a seniorov, ktorí sú najzraniteľnejšími účastníkmi verejnej cestnej premávky. Miesto realizácie: intravilán obce Ľubotín – miestne komunikácie, pripájajúce sa z jednotlivých obecných ulíc na štátnu cestu I/68, ktorá tvorí stredovú os obce. Obdobie realizácie: 07/2021 – 09/2022
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka