Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3-2019 TDO - 699.33 kB
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies