Zariadenie sociálnych služieb Trillium

Mesto Stará Ľubovňa, ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb, spustilo  dňa 2.1.2024 Zariadenie sociálnych služieb Trillium, na adrese Obrancov mieru č. 37 v Starej Ľubovni.

Zariadenie poskytuje tri druhy registrovaných sociálnych služieb, a to zariadenie pre seniorov, denné centrum a jedáleň. Pobytová celoročná časť, zariadenie pre seniorov, s kapacitou 12 lôžok poskytuje komplexné služby v troch apartmánoch rodinného typu.

 Predpokladom pre prijatie do zariadenia je dosiahnutie dôchodkového veku a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.

Zariadenie poskytuje sociálne služby v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa, ktoré obsahuje cenník.

Orientačná cena za služby a stravovanie je 630 € mesačne (závisí podľa dĺžky mesiaca).

 

  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies