Zasadnutie obecného zastupiteľstva_13.12.2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Ľubotín sa uskutoční dňa 13.12.2018, so začiatkom o 16:30 hodine, v zasadačke OcÚ Ľubotín.