Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 5432002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 1702021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5432002 Z. z. o ochrane prírody a k

  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies