Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Návrh VZN (ŠJ) č. 3/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu 16.12.2022 VZN č. 3-2022 o výške príspevku zákonného zástupcu... - 515.84 kB
Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach 28.11.2022 Návrh VZN č. 1-2022 o miestnych daniach - 886.88 kB
Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach 28.11.2023 Návrh VZN č. 1-2023 o miestnych daniach - 886.86 kB
Návrh VZN č. 2/2022 o financovaní škôl 28.11.2022 Návrh VZN č. 2-2022 o financovaní škôl.... - 349.75 kB
Návrh VZN č. 2/2023 o financovaní škôl 28.11.2023 VZN - podľa § 6 odsek 12 písmeno c) Zákona č. 596-2003 - na rok 2024 - návrh - 296.47 kB
Návrh VZN č. 3/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu (dodatok č. 1) 03.05.2023 vzn - dodatok - 415.91 kB
Návrh VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 28.11.2022 Návrh VZN 4-2022 o MŠ ŠKDŠSZČ - 376.03 kB
Návrh VZN č. 4/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 28.11.2023 VZN (MŠ ŠKDŠSZČ) - návrh 2024 - 380.49 kB
Návrh VZN dodatok č. 2 o výške príspevku zákonného zástupcu 28.11.2023 Dodatok č. 2 ŠJ VZN - 143.33 kB
Návrh VZN dodatok č.2 o výške príspevku zákonného zástupcu - oprava administratívnej chyby 12.12.2023 12.12.2023 Dodatok č. 2 ŠJ VZN - oprava administratívnej chyby - 125.96 kB
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies