Zmluva č. 03-10-2014

Typ: Dodávateľská
Číslo: 03-10-2014 
Predmet : Dodávka stavebného materiálu pre realizáciu diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín“. 
Partner: STAVGEO, s.r.o.
IČO: 44 421 826
Adresa: Popradská 84c, 040 11 Košice
Dátum zverejnenia: 14.10.2014 
Dátum účinnosti: 15.10.2014 
Deň podpisu: 13.10.2014 
Platnosť od: 13.10.2014 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 23 852,23 EUR 
  Zmluva o dodávke tovaru č. 03-10-2014 - text, Veľkosť: 165.19 kB
  Príloha k Zmluve č. 03-10-2014 - text - rekap. rozpočtu, Veľkosť: 253.94 kB
  Príloha k Zmluve č. 03-10-2014 - text - rozpočet, Veľkosť: 389.51 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodávka naviac materiálu pre zákazku: "Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín".