Zmluva č. 1361-2014-UZ

Typ: Úverová
Číslo: 1361-2014-UZ    
Predmet : Poskytnutie úveru do celkovej výšky 200 000,00 € na financovanie oprávnených nákladov projektu: "Objektové prepojenie osady Hliník s centrom obce Ľubotín". 
Partner: Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO: 31320155
Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Dátum zverejnenia: 23.12.2014 
Dátum uzavretia zmluvy: 22.12.2014 
Dátum účinnosti: 22.12.2014 
Platnosť do:  
  Zmluva o termínovanom úvere č. 1361-2014-UZ, Veľkosť: 482.97 kB
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2090-2014-D, Veľkosť: 525.83 kB
  Príloha č. 1 Všeobecné obchodné podmienky pre úvery, Veľkosť: 4.91 MB
  Príloha č. 2 Odkladacie podmienky, Veľkosť: 1.13 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Zmeny a doplnenie pôvodnej zmluvy o úvere.

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka