Zmluva č. 04-10-2017

Typ: Dodávateľská
Číslo: 04-10-2017    
Predmet : Realizácia stavebného diela "Kanalizácia a ČOV Ľubotín I. a II. etapa". 
Partner: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO: 36 168 335
Adresa: Partizánska 3878/86A, 058 01 Poprad
Dátum zverejnenia: 26.10.2017 
Dátum uzavretia zmluvy: 23.10.2017 
Dátum účinnosti: 23.10.2017 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 2 523 600,00 EUR 
  04-10-2017 Zmluva o dielo_ČOV a kanalizácia, Veľkosť: 1.52 MB
  Príloha - rozpočet, Veľkosť: 3.82 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 43/2017

Dodatok: Dodatok č. 2 - doplnenia a opravy chýb v písaní, ktoré sa vyskytli v Dodatku č. 1.

Dodatok: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 43/2017

Dodatok: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 43-2017 - presun položiek v rámci stavebných objektov.

Dodatok: Dodatok č. 5 - zmena sídla člena (COLAS) skupiny dodávateľov.

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka