Zmluva č. 04-10-2017

Typ: Dodávateľská
Číslo: 04-10-2017 
Predmet : Realizácia stavebného diela "Kanalizácia a ČOV Ľubotín I. a II. etapa". 
Partner: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO: 36 168 335
Adresa: Partizánska 3878/86A, 058 01 Poprad
Dátum zverejnenia: 26.10.2017 
Dátum účinnosti: 27.10.2017 
Deň podpisu: 23.10.2017 
Platnosť od: 23.10.2017 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 2 523 600,00 EUR 
  04-10-2017 Zmluva o dielo_ČOV a kanalizácia, Veľkosť: 1.52 MB
  Príloha - rozpočet, Veľkosť: 3.82 MB
Previazané dokumenty: