Zmluva č. 01-01-2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: 01-01-2020 
Predmet : Stavebné práce: „Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín“ 
Partner: DANOVA SK, s.r.o.
IČO: 47 427 761
Adresa: Ovocinárska 2165/25, 083 01 Sabinov
Dátum zverejnenia: 10.1.2020 
Dátum účinnosti: 11.1.2020 
Deň podpisu: 10.1.2020 
Platnosť od: 10.1.2020 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 25 296,19 EUR 
  Zmluva o dielo č. 01-01-2020_scan, Veľkosť: 441.97 kB
  Príloha č. 1 rozpočet k Zmluve o dielo, Veľkosť: 1.06 MB
Previazané dokumenty: