Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 04-12-2018 15.2.2019 Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácii vo vlastníctve Obce Ľubotín. Michal Šima 53399716   
Detail Zmluva Dodávateľská 04-01-2022 26.1.2022 Mobilný zber odpadového papiera a použitého kuchynského oleja. Lilly enviro, s.r.o. 52807886   
Detail Zmluva Nájomná 06-02-2021 25.2.2021 Prenájom nebytových priestorov na kancelárske účely. JP MANNSCHAFT, s. r. o 52731413   
Detail Zmluva Nájomná 04-11-2019 18.11.2019 Nájom nebytových priestorov na poskytovanie služieb v zdravotníctve. Deneka s.r.o. 52731006   
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-2020 17.9.2020 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov Obce Ľubotín. Partners BS, s. r. o. 52708152   
Detail Zmluva Dodávateľská 05-09-2020 21.9.2020 Poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii. doc. JUDR. Jozef Tekeli, Associates, s. r. o., advokátska kancelária 52651258   
Detail Zmluva Nájomná 03-12-2019 27.12.2019 Prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie automatu na teplé nápoje. Ľuboš Šesták 52580458   
Detail Zmluva Nájomná 01-09-2020 4.9.2020 Prenájom nebytových priestorov na kancelárske účely. Welmont, s. r. o. 52323676   
Detail Zmluva Nájomná 01-06-2022 31.5.2022 Nájom nebytových priestorov na sklad odevov pre internetový obchod. DuVa-Tech, s.r.o. 52070824  36,86 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 01-04-2022 11.4.2022 Nájom nebytových priestorov. DuVa-Tech, s.r.o. 520 708 24   
Detail Zmluva Dodávateľská 07-07-2018 30.7.2018 Spoločné verejné obstarávanie dodávok elektrickej energie. Komunál - Servis, s. r. o. 51115026  180,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 04-10-2021 22.10.2021 Nájom nebytových priestorov na výchovno-vzdelávacie činnosti. Súkromná spojená škola 51076438  924,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-05-2019 17.5.2019 Zabezpečenie triedeného zberu a výkupu odpadov. Zberné suroviny Žilina, a. s. 50634518   
Detail Zmluva Dodávateľská 05-11-2019 22.11.2019 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov. DUETT Business Residence 50528041   
Detail Zmluva Dotačná 09-10-2020 29.10.2020 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287   
Detail Objednávka vyšlá SL_2021003 12.4.2021 Vypracovanie PD pre projekt - Sociálno-relaxačné zariadenie na futbalovom ihrisku v Ľubotíne. Fedorková Marianna, Ing. 48295795  4 900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_2021004 29.3.2021 Vypracovanie PD: Vonkajšie prípojky k sociálno-relaxačnému zariadeniu na futbalovom ihrisku v... Fedorková Marianna, Ing. 48295795  1 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27-08-2018 30.8.2018 Stavebné práce na stavbe: "Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Ľubotíne". GB STAV KOŠICE, s. r. o. 48293750  174 363,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-05-2016 21.6.2016 Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín". KaPe Invest s.r.o. 48249301  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 12-05-2018 7.5.2018 Prenájom nebytových priestorov v objekte Zdravotného strediska Ľubotín. DENTAL desing spol. s.r.o. 48189448   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka