Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 04-12-2018 15.2.2019 Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácii vo vlastníctve Obce Ľubotín. Michal Šima 53399716   
Detail Zmluva Dodávateľská 07-07-2018 30.7.2018 Spoločné verejné obstarávanie dodávok elektrickej energie. Komunál - Servis, s. r. o. 51115026  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27-08-2018 30.8.2018 Stavebné práce na stavbe: "Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Ľubotíne". GB STAV KOŠICE, s. r. o. 48293750  174 363,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-05-2016 21.6.2016 Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín". KaPe Invest s.r.o. 48249301  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 12-05-2018 7.5.2018 Prenájom nebytových priestorov v objekte Zdravotného strediska Ľubotín. DENTAL desing spol. s.r.o. 48189448   
Detail Zmluva Dodávateľská 02-02-2017 17.2.2017 Služby externého riadenia projektu: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín" Euroleader Consulting, s.r.o. 47878452  4 806,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-10-2016 26.10.2016 Prekrytie strechy fitnescentra. UNI-DACH, s.r.o 47530715  3 928,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-09-2018 19.9.2018 Realizácia stavebných prác v súlade s projektom: "Zapojenie osady Hliník do separovaného... DANOVA SK. s.r.o. 47427761  14 524,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09-12-2017 4.1.2018 Sklolaminátový kontajner na Bio odpad (47ks) a kontajner vaňový 7 m3 (6ks). SIMA plus Krompachy, s.r.o. 47426136  49 338,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-2018 19.9.2018 Nákup veľkokapacitných kontajnerov na zmesový komunálny odpad. SIMA plus Krompachy, s. r. o. 47426136  15 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-10-2014 14.10.2014 Realizácia diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín“ CESTY MOSTY, s.r.o. 47 590 807  35 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-11-2018 9.11.2018 Tribúna na futbalovom ihrisku v Ľubotíne. Šport Projekt s.r.o. 47 317 612  13 386,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-2016 16.11.2016 Dodávateľský výkon kontroly detských ihrísk. Transportexpert 46893971   
Detail Zmluva Iná 1-12-2013 30.12.2013 Prevod vlastníckeho práva k pozemku - parcela č. KN-C 755/117. Ľubomíra Hocľárová 46565825  897,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 11-07-2017 26.10.2017 Prenájom plochy na reklamné účely. LASACHI, s.r.o. 46545727  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 4-12-2013 17.12.2013 Proces verejného obstarávania na predmet zákazky: „Objektové prepojenie osady Hliník s... LASACHI, s.r.o. 46 545 727  950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8-12-2014 23.12.2014 Proces verejného obstarávania pre projekt „Posúvame hranice spolupráce prihraničných... LASACHI, s.r.o. 46 545 727  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 01-2012-emp 27.1.2012 Mandátna zmluva - externý manažment projektu : "Ochrana Ľubotína pred prívalovými... B&G management, s.r.o. 45972745  13 660,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 4-6-2015 11.6.2015 Podmienky poskytovania služieb v rámci infor. systému Dátového centra obcí a miest. Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľská 05-01-2017 17.2.2017 Realizácia stavby: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín". BD Plus s.r.o. 45633681  49 945,90 EUR