Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Iná 3-9-2015 21.9.2015 Zabezpečenie verejného obstarávania na nákup elektrickej energie. Združenie miest a obcí Spiša   200,00 EUR 
Detail Zmluva 03-07-2021 21.7.2021 Dodatok č. 5 - zmena sídla člena (COLAS) skupiny dodávateľov. Združenie Ľubotín ARPROG-ISK    
Detail Zmluva Nájomná 3-11-2015 30.12.2015 Prenájom reklamnej plochy pre projekt: "Realizácia optických sietí". Združenie FG - ADH 44876181   
Detail Zmluva Nájomná 32-RO-2021 23.3.2022 Nájom pozemku vo vlastníctve obce Ľubotín. Zdeno Červeňák    
Detail Zmluva Nájomná 7-RO-2021 23.3.2022 Nájom pozemku vo vlastníctve obce Ľubotín. Zdenko Červeňák    
Detail Zmluva Nájomná 9-RO-2021 23.3.2022 Nájom pozemku vo vlastníctve obce Ľubotín. Zdenko Červeňák    
Detail Zmluva Dodávateľská 03-05-2019 17.5.2019 Zabezpečenie triedeného zberu a výkupu odpadov. Zberné suroviny Žilina, a. s. 50634518   
Detail Zmluva Iná ZD 27.4.2012 Zamestnanecká dohoda Zamestnanecký dôverník    
Detail Zmluva - dodatok dodatok 1.6.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy majetku Obce Ľubotín Základná škola s materskou školou Ľubotín 37872885   
Detail Zmluva Iná 01 16.6.2011 Podmienky, za akých Obec Ľubotín, poskytne dočasnú návratnú finančnú výpomoc Základnej... Základná škola s materskou školou Ľubotín   40 000,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 10-12-2015 19.1.2016 Dodatok č. 3 ku Zmluve o prevode správy majetku Obce Základná škola s materskou školou Ľubotín 37872885   
Detail Zmluva Iná 01-06-2016 21.6.2016 Dodatok č. 4 ku Zmluve o prevode správy majetku Obce - prevod vozidla na prevoz stravy. Základná škola s materskou školou Ľubotín    
Detail Zmluva Nájomná 01-09-2020 4.9.2020 Prenájom nebytových priestorov na kancelárske účely. Welmont, s. r. o. 52323676   
Detail Zmluva Dodávateľská 02-03-2021 5.3.2021 Zabezpečenie max. rezervovanej kapacity (MRK) pre odberné miesto žiadateľa. Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 4-12-2015 a 5-12-2015 30.12.2015 Prílohy č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307638C2015 Východoslovenská distribučná, a. s, 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 6-12-2015 30.12.2015 Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy (Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000719985Q) Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail Zmluva Dodávateľská 7-12-2015 30.12.2015 Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy (Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000719979L Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-01-2016 8.1.2016 Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307638C2016 Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-01-2016 8.1.2016 Záväzok PDS pripojiť žiadateľa Obec Ľubotín do distribučnej sústavy ... Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail Zmluva - dodatok č. 3 2.12.2011 Príloha k pôvodnej Zmluve o dodávke elektrickej energie. Východoslovenská distribučná a. s.    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka