Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná N20200108015D05 13.2.2023 DODATOK č. N20200108015D05 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie... Implementačná agentúra MPSVaR SR 30854687   
Detail Zmluva Dotačná 11-12-2020 22.12.2020 Dodatok č. N20200124013 v rámci NP TSP II. Zmena čl. 5.4; 9.3 a 13.6. pôvodnej zmluvy. Implementačná agentúra MPSVaR SR 30 854 687   
Detail Zmluva Dodávateľská 09-11-2018 20.11.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 04-09-2018 k projektu-Zapojenie osady Hliník do separovaného... DANOVA SK. s.r.o.    
Detail Zmluva Dotačná 02-09-2021 9.9.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí FP č. IROP-CLLD-P788-512-003-001 zo dňa 29.7.2021 - po... MAS „Horný Šariš – Minčol“   21 508,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-04-2021 23.4.2021 Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s... NATUR-PCK, a. s.    
Detail Zmluva - dodatok č. 1 27.1.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 01- 2012 - doplnenie čl. 10 o bod. č. 8. Montreal, s. r. o. 36450448   
Detail Zmluva - dodatok č. 1 - PD 27.1.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 2010-1201 je podmienenný zmeneou sadzby DPH z 19% na 20%. Ing. Richard Soporský 30652952  22 980,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 01/6300143424 4.10.2013 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu č. 6300143424 zo 1.7.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 07-09-2018 1.10.2018 Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom,a.s. Slovak Telekom a. s. 35756469   
Detail Zmluva Dodávateľská 03-06-2019 27.6.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s.    
Detail Zmluva - dodatok 02-08-2021 12.8.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb. Slovak Telekom, a. s.    
Detail Zmluva Dotačná 01-07-2018 3.7.2018 Dodatok k Zmluve o spolupráci 02-02-2016 Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva - dodatok 17-08-2019 3.9.2019 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160128038. Zmena identifikačných údajov zmluvných strán. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 04-01-2017 31.1.2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík telekomunikačných služieb Slovak Telekom a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 14-6-2015 19.6.2015 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - T-com. Slovak Telekom    
Detail Zmluva Dodávateľská 4-2-2015 24.2.2015 Dodávka a montáž kamerového systému. RIMI - Security Bardejov, s. r. o. 31731643  23 867,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-07-2016 1.8.2016 Dodávka elektriny do odberných miest odberateľa špecifikovaných v Prílohe č. 1. Magna Energia, a. s. 35743565   
Detail Zmluva Dodávateľská 02-11-2018 8.11.2018 Dodávka elektriny do odberných miest špecifikovaných v Prílohe č. 1. Magna Energia a.s. 35743565   
Detail Objednávka vyšlá SL_20200001 14.2.2020 Dodávka informačného plagátu pre projekt: „Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s. r. o. 47320834  30,18 EUR 
Detail Zmluva Iná 02-09-2016 4.10.2016 Dodávka jabĺk na bezodplatnú distribúciu obyvateľstvu. Ovocinárske družstvo BONUM    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka