Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 22.2.2011 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 01/lu/2010 z 03.05.2010. Dodatok rieši zmenu adresy sídla... Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra    
Detail Zmluva - dodatok 44613628-2 7.3.2014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o poskytovaní konzultácií a poradenstva - predĺženie... BrIS Prešov s.r.o. 44613628   
Detail Zmluva Poistná 3-5-2015 1.6.2015 Dodatok č. 1 k PZ č. 080-2046.811 Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail Zmluva Dodávateľská č. 22VS-0801-0041-102 29.4.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 22VS-0801-0041-102 Ministerstvo hospodárstva    
Detail Zmluva - dodatok dodatok 1.6.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy majetku Obce Ľubotín Základná škola s materskou školou Ľubotín 37872885   
Detail Zmluva Poistná 8-8-2015 7.8.2015 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 080-2046.811 Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva - dodatok D2-Z38-2009 18.3.2014 Dodatok č. 2 ku Zmluve č. 38/2009 z roku 2009. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   213 300,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 10-8-2015 7.9.2015 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 080-2046.811. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dodávateľská 09-11-2018 20.11.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 04-09-2018 k projektu-Zapojenie osady Hliník do separovaného... DANOVA SK. s.r.o.    
Detail Zmluva - dodatok č. 1 27.1.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 01- 2012 - doplnenie čl. 10 o bod. č. 8. Montreal, s. r. o. 36450448   
Detail Zmluva - dodatok č. 1 - PD 27.1.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 2010-1201 je podmienenný zmeneou sadzby DPH z 19% na 20%. Ing. Richard Soporský 30652952  22 980,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 01/6300143424 4.10.2013 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu č. 6300143424 zo 1.7.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 07-09-2018 1.10.2018 Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom,a.s. Slovak Telekom a. s. 35756469   
Detail Zmluva Dotačná 01-07-2018 3.7.2018 Dodatok k Zmluve o spolupráci 02-02-2016 Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 04-01-2017 31.1.2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík telekomunikačných služieb Slovak Telekom a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 14-6-2015 19.6.2015 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - T-com. Slovak Telekom    
Detail Zmluva Dodávateľská 4-2-2015 24.2.2015 Dodávka a montáž kamerového systému. RIMI - Security Bardejov, s. r. o. 31731643  23 867,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-07-2016 1.8.2016 Dodávka elektriny do odberných miest odberateľa špecifikovaných v Prílohe č. 1. Magna Energia, a. s. 35743565   
Detail Zmluva Dodávateľská 02-11-2018 8.11.2018 Dodávka elektriny do odberných miest špecifikovaných v Prílohe č. 1. Magna Energia a.s. 35743565   
Detail Zmluva Iná 02-09-2016 4.10.2016 Dodávka jabĺk na bezodplatnú distribúciu obyvateľstvu. Ovocinárske družstvo BONUM