Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Iná 01-02-2016 26.2.2016 Zriadenie spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb. Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 5-7-2015 16.7.2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... MY DVA Slovakia, s. r. o. 35937548  9 210,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4-7-2015 14.7.2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... COMCAS, s. r. o. 36 494 721  10 459,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3-7-2015 15.7.2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... PESMENPOL spol. s r.o. 36 507 881  16 398,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2020 4.3.2020 01-03-2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z... NATUR-PACK, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 03-02-2018 5.2.2018 Aktivácia a poskytovanie programu služieb pre SIM kartu s t.č. 0907978493. Slovak Telekom a. s. 35756469   
Detail Zmluva Dotačná 03-03-2023 2.4.2023 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 08-11-2021 19.11.2021 Aktualizácia počítačových programov. TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva Dodávateľská 05-03-2016 23.3.2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "ČOV Ľubotín". Ing. Richard Soporský   21 480,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok WTSL 24.11.2011 Aktualizácia žiadosti a časového harmonogramu Projektu. Mesto Muszyna    
Detail Zmluva Dotačná 03-01-2018 13.2.2018 Aktualizácia zmluvy a Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy ... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-04-2020 Dodatok č. 5 k Zmlu 27.4.2020 Aktualizácia Zmluvy o NFP s Prílohami a ich zosúladenie s platným znením Systému riadenia... Ministerstvo životného prostredia 42181810   
Detail Zmluva - dodatok 6-7-2015 10.7.2015 Aktualizuje podmienky Zmluvy o stavebnom diele č. 10/2010 zo dňa 25.06.2010, ktorej predmetom je... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335   
Detail Zmluva Dotačná 12-11-2018 26.11.2018 Bezodplatný prevod hnuteľného majetku na Základnú školu s MŠ Ľubotín. Metodicko_pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Iná 8-2-2015 10.3.2015 Bezodplatný prevod hnuteľného majetku škole v rámci projektu PRINED. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Iná 01-04-2017 28.4.2017 Budúca zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok, pre zriadenie podzemného elektrického... Východoslovenská distribučná a. s.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 8-11-2019 9.12.2019 Činnosť stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona na stavbe: ČOV a Kanalizácia Ľubotín... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  27 780,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 06-01-2024 25.1.2024 Dar Mária Džmurová   100,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 07-01-2024 25.1.2024 Dar Filip Bajzecer   70,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 08-01-2024 25.1.2024 Dar HAR-KOL s.r.o. 52062597  50,00 EUR 
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies