Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 02-02-2018 2.2.2018 Do záhlavia Zmluvy sa dopĺňajú ekonomické údaje dodávateľa. SIMA plus Krompachy, s.r.o.    
Detail Zmluva Iná 06-11-2020 1.12.2020 Dobrovoľnícka činnosť pri celoplošnom testovaní ochorenia COVID 19 - I. kolo. Dobrovoľník/íčka - 9 osôb    
Detail Zmluva Iná 07-11-2020 1.12.2020 Dobrovoľnícka činnosť pri celoplošnom testovaní ochorenia COVID 19 - II. kolo. Dobrovoľník/íčka - 5 osôb    
Detail Zmluva Iná 08-11-2020 1.12.2020 Dobrovoľnícka činnosť pri celoplošnom testovaní ochorenia COVID 19 - III. kolo. Dobrovoľník/íčka - 4 osoby    
Detail Zmluva Dodávateľská 08-09-2018 23.11.2018 Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej osade Ľubotín. Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  7 395,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá MA/20180001 29.1.2018 Dodanie informačnej tabule pre projekt: "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník" Vladimír Gladiš - Globus 374466933  30,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 04-05-2016 24.5.2016 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. 02-02-2016 Implementačná agentútra MPSVaR    
Detail Zmluva Dotačná 03-10-2022 10.10.2022 Dodatok č. 04 ku Zmluve o NP BOKKU - zmeny v Čl. 7. a ČL 13. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Dotačná 01-08-2016 13.9.2016 Dodatok č. 1 - dopĺňa čl. I., II. III. a V. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2023 28.3.2023 Dodatok č. 1 - doplnenie čl. 7 o nový bod č. 3, upravujúci spôsob fakturácie. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 04-11-2021 10.11.2021 Dodatok č. 1 - zmena bankového účtu predávajúceho. MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906   
Detail Zmluva Dodávateľská 02-01-2022 21.1.2022 Dodatok č. 1 - Zmena čl. IV. bod 3 - cena. Kynologický klub a Karanténna stanica Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 05D-12-2021 31.12.2021 Dodatok č. 1 - Zmena Zmluvy v zmysle čl. IV, bod 6.24. DANOVA SK s.r.o.    
Detail Zmluva - dodatok 1 30.4.2014 Dodatok č. 1 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb zo dňa 17.1.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 22.2.2011 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 01/lu/2010 z 03.05.2010. Dodatok rieši zmenu adresy sídla... Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra    
Detail Zmluva - dodatok 44613628-2 7.3.2014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o poskytovaní konzultácií a poradenstva - predĺženie... BrIS Prešov s.r.o. 44613628   
Detail Zmluva Poistná 3-5-2015 1.6.2015 Dodatok č. 1 k PZ č. 080-2046.811 Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail Zmluva Dodávateľská 01-08-2020 5.8.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 43/2017 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-04-2021 8.4.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 7322-2018 - zmena v Prílohe č. 1 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565   
Detail Zmluva Dodávateľská č. 22VS-0801-0041-102 29.4.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 22VS-0801-0041-102 Ministerstvo hospodárstva    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka