Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Poistná 02-11-2016 9.11.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie pri výkone dobrovoľníckych služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná 01-06-2019 4.6.2019 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v pracovnom pomere k Obci Ľubotín. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 07-04-2016 24.5.2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 08-04-2016 24.5.2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 07-04-2016 22.7.2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  8,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 10-07-2016 29.11.2016 Výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami CO vypožičiavateľa. Ministerstvo vnútra SR 00151866  12 732,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-05-2016 21.6.2016 Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín". KaPe Invest s.r.o. 48249301  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-10-2016 4.11.2016 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 8-12-2015 30.12.2015 Zabezpečenie riadnej prevádzky Informačnému systému DCOM. Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)    
Detail Zmluva Dodávateľská 05-01-2016 26.1.2016 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových... NATUR-PACK, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-12-2021 14.12.2021 Združená dodávka elektriny. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 06-10-2016 24.11.2016 Zmena bodu 4/ (cena) pôvodnej ZoD. UNI-DACH, s.r.o   250,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 01-10-2016 17.10.2016 Zmena článku č. 1 a č. 5. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska    
Detail Zmluva Iná 03-01-2016 19.1.2016 Zmena údajov zmluvných strán Kúpnej zmluvy č. 3-12-2015. Daniel Majerníček    
Detail Zmluva Dotačná 06-11-2017 30.11.2017 Zmena Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v dôsledku zmeny zákona č. 284/2014 Z. z.... Fond na podporu umenia    
Detail Zmluva Dotačná 01-05-2016 24.5.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ľubotín Odborový zväz polície v St. Ľubovni 37788949  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-07-2019 16.7.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb mobilného operátora. Slovak Telekom, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 03-03-2016 15.3.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb v oblasti elektronickej komunikácie. Slovak Telekom    
Detail Zmluva Iná 05-07-2016 4.8.2016 Zmluva o prenajatí plochy k reklamným účelom Stavebniny Dušan Kolcun 34311386  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-02-2016 1.3.2016 Zmluva o spolupráci pri implementácii národného projektu. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies