Všeobecne záväzné nariadeniaVšeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum
Dodatok c.1 k VZN ŠJ 3-2022 20.03.2024
VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 16.12.2022 VZN č. 4-2022 o MŠ ŠKDŠSZČ - 479.14 kB
VZN (ŠJ) č. 3/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu 16.12.2022 VZN č. 3-2022 o výške príspevku zákonného zástupcu... - 515.84 kB
VZN č. 2/2022 o financovaní škôl 16.12.2022 VZN č. 2-2022 o financovaní škôl.... - 453.91 kB
VZN č. 1/2022 o miestnych daniach 16.12.2022 VZN č. 1-2022 o miestnych daniach ... - 785.58 kB
VZN č. 7_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadom na území obce Ľubotín 12.10.2022 VZN č. 7_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadom na území obce Ľubotín - 1.23 MB
VZN č. 3_2021 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 12.10.2022 VZN č. 3_2021 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad - 540.85 kB
VZN č. 3_2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 12.10.2022 VZN č. 3_2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad - 240.22 kB
VZN č. 6-2019 o financovaní ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce... 21.01.2020 VZN č. 6-2019 o financovaní ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce... - 444.89 kB
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 21.01.2020 VZN č. 5-2019 (MŠ ŠKDŠSZČ) - 524.65 kB
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies