DokumentyDokumenty
Názov Dátum
VZN č. 2/2022 o financovaní škôl 16.12.2022 VZN č. 2-2022 o financovaní škôl.... - 453.91 kB
VZN č. 1/2022 o miestnych daniach 16.12.2022 VZN č. 1-2022 o miestnych daniach ... - 785.58 kB
Rozpočet Obce Ľubotín 2021 - 2023 23.11.2022 Rozpočet Obce Ľubotín 2021 - 2023 - 1.08 MB
VZN č. 7_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadom na území obce Ľubotín 12.10.2022 VZN č. 7_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadom na území obce Ľubotín - 1.23 MB
VZN č. 3_2021 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 12.10.2022 VZN č. 3_2021 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad - 540.85 kB
VZN č. 3_2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 12.10.2022 VZN č. 3_2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad - 240.22 kB
Záverečný účet obce 30.11.2021 záverečný účet 2013 - 259.35 kB
Rozpočet Obec Ľubotín 2020 - 2022 28.05.2020 Obec Ľubotín Rozpočet 2020-2022 - 1.09 MB
VZN č. 6-2019 o financovaní ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce... 21.01.2020 VZN č. 6-2019 o financovaní ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce... - 444.89 kB
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 21.01.2020 VZN č. 5-2019 (MŠ ŠKDŠSZČ) - 524.65 kB
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies