DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 21.01.2020 VZN č. 3-2019 TDO - 699.33 kB
VZN OBCE Ľubotín 2-2019 o výške príspevku zákonného zástupcu 06.09.2019 VZN OBCE Ľubotín 2-2019 o výške príspevku zákonného zástupcu - 155.79 kB
VZN OBCE Ľubotín 1-2019 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ zriadenej obcou Ľubotín 06.09.2019 VZN OBCE Ľubotín 1-2019 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ zriadenej obcou Ľubotín - 111.54 kB
VZN OBCE Ľubotín 4-2018 o výške príspevku zákonného zástupcu 29.03.2019 VZN OBCE Ľubotín 4-2018 o výške príspevku zákonného zástupcu - 160.65 kB
VZN 1-2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školský zariadení ... 29.03.2019 VZN 1-2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školský zariadení ... - 134.15 kB
VZN OBCE Ľubotín 2-2018 o miestnych daniach 25.02.2019 VZN OBCE Ľubotín 2-2018 o miestnych daniach - 423.22 kB
VZN OBCE Ľubotín 3-2018 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady 25.02.2019 VZN OBCE Ľubotín 3-2018 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady - 198.95 kB
Účtovné a rozpočtové hospodárenie obce - rok 2016 17.04.2018
Účtovné a rozpočtové hospodárenie obce - rok 2015 17.04.2018
Účtovné a rozpočtové hospodárenie obce - rok 2014 17.04.2018
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies