DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Záverečný účet obce 30.11.2021 záverečný účet 2013 - 259.35 kB
Rozpočet Obec Ľubotín 2020 - 2022 28.05.2020 Obec Ľubotín Rozpočet 2020-2022 - 1.09 MB
VZN č. 6-2019 o financovaní ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce... 21.01.2020 VZN č. 6-2019 o financovaní ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce... - 444.89 kB
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 21.01.2020 VZN č. 5-2019 (MŠ ŠKDŠSZČ) - 524.65 kB
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach 21.01.2020 VZN č. 4-2019 DZN - 697.47 kB
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 21.01.2020 VZN č. 3-2019 TDO - 699.33 kB
VZN OBCE Ľubotín 2-2019 o výške príspevku zákonného zástupcu 06.09.2019 VZN OBCE Ľubotín 2-2019 o výške príspevku zákonného zástupcu - 155.79 kB
VZN OBCE Ľubotín 1-2019 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ zriadenej obcou Ľubotín 06.09.2019 VZN OBCE Ľubotín 1-2019 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ zriadenej obcou Ľubotín - 111.54 kB
VZN OBCE Ľubotín 4-2018 o výške príspevku zákonného zástupcu 29.03.2019 VZN OBCE Ľubotín 4-2018 o výške príspevku zákonného zástupcu - 160.65 kB
VZN 1-2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školský zariadení ... 29.03.2019 VZN 1-2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školský zariadení ... - 134.15 kB
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies