Obecné zastupiteľstvo

Volebné obdobie 2022 - 2026

Ing. Vladimír Helemik - zástupca starostu

Diňa Pavol

Diňová Alena, Ing.

Fanclík Daniel (mandát do 06. 06. 2023 - vzdanie sa mandátu)

Hmeľár Ján

Hocľár Jozef

Jakubkovič Dominik, PaedDr.

Terifaj Marián, Mgr. (mandát do 12. 10. 2023 - vzdanie sa mandátu)

Zreľáková Alena, Mgr., DiS. art. (mandát do 06. 06. 2023 - vzdanie sa mandátu)

Haščák Tomáš (mandát od 13. 06. 2023)

Kunák Igor, Mgr. (mandát od 21. 06. 2023)

Krzysztof Korzeniowski (mandát od 14. 11. 2023)

  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies