Obecné zastupiteľstvo

Volebné obdobie 2022 - 2026

Ing. Vladimír Helemik - zástupca starostu

Diňa Pavol

Diňová Alena, Ing.

Fanclík Daniel (mandát do 06. 06. 2023 - vzdanie sa mandátu)

Hmeľár Ján

Hocľár Jozef

Jakubkovič Dominik, PaedDr.

Terifaj Marián, Mgr.

Zreľáková Alena, Mgr., DiS. art. (mandát do 06. 06. 2023 - vzdanie sa mandátu)

Haščák Tomáš (mandát od 13. 06. 2023)

Kunák Igor, Mgr. (mandát od 21. 06. 2023)

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
Nastavenia cookies