Dodatok č. 1

Typ:
Číslo: 1    
Predmet : Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery"  
Partner: Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO: 31320155
Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Dátum zverejnenia: 4.10.2012 
Dátum uzavretia zmluvy: 28.9.2012 
Dátum účinnosti: 28.9.2012 
Platnosť do:  
  Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 262-2011-UZ, Veľkosť: 326.03 kB
  Všeobecné obchodné podmienky pre úvery, Veľkosť: 3.88 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania nákladov projektu s kódom č. 25120220041 „Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci Ľubotín“

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka