Dodatok č. 1-10-15

Typ: Dotačná
Číslo: 1-10-15    
Predmet : Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP. 
Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO:
Adresa:
Poznámka: Tento dodatok bol zverejnený na CRZ dňa 19.10.2015.
Dátum zverejnenia: 19.10.2015 
Dátum uzavretia zmluvy: 1.10.2015 
Dátum účinnosti: 1.10.2015 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 715 012,63 EUR 
  1-10-15 Dodatok č. 1-DZ221101208200101 - ku ZoNFP Z2213012082 - scan, Veľkosť: 861.43 kB
  Dodatok č. 1-DZ221301208200101 ku ZoNFP Z2213012082001 - text- komplet s prílohami, Veľkosť: 5.79 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu: "Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a voľnočasové aktivity".

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka