Dodatok č. 04-04-2021

Typ: Dodávateľská
Číslo: 04-04-2021    
Predmet : Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N031-421-19 - zmeny sú uvedené v Čl. 2 Predmet dodatku.  
Partner: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Adresa: Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Poznámka: Dodatok č. 2 bol dňa 14.04.2021 zverejnený v centrálnom registri zmlúv.
Dátum zverejnenia: 19.4.2021 
Dátum uzavretia zmluvy: 5.4.2021 
Dátum účinnosti: 5.4.2021 
Platnosť do:  
  04-04-2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N031-421-19 - scan, Veľkosť: 1.97 MB
  04-04-2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N031-421-19 - text, Veľkosť: 1.57 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu: "ČOV a kanalizácia - I. a II. Etapa"

  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies