Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Projekt: Pokračovanie TSP v Ľubotíne

ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA

http://www.esf.gov.sk/

Cieľom operačného programu je rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie (začleňovania) a budovanie kapacít. Vzhľadom na nízku flexibilitu a efektívnosť zamestnancov v rôznych oblastiach verejnej správy, ako aj potrebu skvalitniť tvorbu politík, budú v operačnom programe podporované aktivity smerujúce ku skvalitneniu ľudského kapitálu a aktivity orientované na kvalitnú tvorbu politík.

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka