Aktuality12.9.2023

Informácia pre verejnosť - ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030"

Obstarávateľ strategického dokumentu - Prešovský samosprávny kraj dňa 24.08.2023 doručil Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Správu o hodnotení strategického dokumentu ,, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030" spolu s návrhom strategického dokumentu.

Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR
<http://enviroportal.sk> v časti EIA/SEA - Informačný systém (IS EIA)


12.9.2023

Informácia pre verejnosť - ,,Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja"

Obstarávateľ strategického dokumentu - Prešovský samosprávny kraj dňa 24.08.2023 doručil Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Správu o hodnotení strategického dokumentu ,,Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja" spolu s návrhom strategického dokumentu.

Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR
<http://enviroportal.sk> v časti EIA/SEA - Informačný systém (IS EIA)


31.8.2023

Informácia pre verejnosť – ,,Biometánová stanica 4,0 MW ENG“

Informácia pre verejnosť

Obstarávateľ, Fobos SWM energy, s.r.o., predložil Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 31 ods. 3 a ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) správu o hodnotení navrhovanej činnosti – „Biometánová stanica 4,0 MW ENG“.


17.8.2023

"Z Ľubotína na Hrad Plaveč"

Obec Ľubotín v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a ostatnými partnermi projektu pozýva všetkým priaznivcov športu na podujatie s názvom "Z Ľubotína na Hrad Plaveč", ktoré sa už tradične bude konať v mesiaci september. Pre bližšie informácie klikajte na priložený leták. 

Separovaný zber druhotných surovín

 • 26.okt štvrtok

  Plasty, kovové obaly

 • 03.nov piatok

  Nebezpečné odpady

 • 15.nov streda

  Sklo

 • 22.nov streda

  Papier

Zobraziť viac +

Úradná tabuľa

14.6.2023

Oznámenie o strategickom dokumente

Vážení občania, Obec Ľubotín zverejňuje Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja." Je to strategický dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Prešovského samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie +5, 10, 20 a 30 rokov. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.
Dokument oznámenia je pre verejnosť dostupný na uvedenom linku: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja

Kalendár podujatí

Kalendár podujatí
P U S Š P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Najbližšie podujatia

Ochrana osobných údajov

 • mobec.sk/lubotin#base
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
Nastavenia cookies