Určenie otcovstva

Zápisnicu pred narodením a po narodení dieťaťa vyplní matrikárka a vydá nový rodný list za správny poplatok.

Určenie otcovstva pred narodením dieťaťa

K vybaveniu je potrebné:

 • preukaz totožnosti rodičov
 • ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva

Spôsob vybavenia:

 • zápisnicou za prítomnosti oboch rodičov, ktorí ku dňu narodenia dieťaťa neboli manželmi

Určenie otcovstva po narodení dieťaťa

K vybaveniu je potrebné:

 • preukaz totožnosti rodičov
 • ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvdode jej manželstva
 • rodný list dieťaťa, prípadne právoplatný rozsudok o zapretí otcovstva (vylúčenie manžela z otcovstva)
 • vrátiť predchádzajúci rodný list
 • odporúča sa určiť priamo na matrike, ktorá vydá rodný list dieťaťa

Spôsob vybavenia:

 • zápisnicou za prítomnosti oboch rodičov, ktroí ku dňu narodenia dieťaťa neboli manželmi

 

 • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
 • mobec.sk/lubotin#base
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies