Vydávanie matričných dokladov

výpis, nazeranie do matriky (rodný, sobášny, úmrtný list) - v zmysle § 18 Zákona NR SR 154/1994 Z. z. o matrikách

K vybaveniu je potrebné:

  • osobne alebo písomne podať žiadosť na matričnom úrade
  • uhradiť správny poplatok
  • ak za niekoho vybavujú rodinní príslušníci je potrebný doklad totožnosti

Matričný doklad si žiadateľ prevezme osobne, alebo sa mu zašle poštou.

  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies