Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 05 28.6.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2011. 36 dodávateľov    
Detail Zmluva - dodatok 1 20.7.2011 Zmena Čl. 3
Výdavky projektu - aktualizácia po skončení procesu VO
Ministerstvo zdravotníctva SR    
Detail Zmluva - dodatok 1 26.7.2011 Doplnenie a zmena čl. 8, čl. 10 a čl. 11 hlavnej zmluvy. O.S.V.O. comp. a. s. Prešov    
Detail Zmluva Úverová č. 957/2011/UZ 27.9.2011 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Úverová č. 958/2011/UZ 27.9.2011 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok 350-2010-UZ - Dodatok č. 1 27.9.2011 Tento Dodatok mení a dopĺňa zmluvu o termínovanom úvere č. 350/2010/UZ uzavretú medzi... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská KZFA/20110901_FAN_EK 14.11.2011 Poskytovanie stravných kupónov Le Cheque dejeuner s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva - dodatok č. 1 14.11.2011 Spresnenie podmienok dodávky stravných kupónov. Le Cheque dejeuner s.r.o.    
Detail Zmluva - dodatok 10-2010 24.8.2011 Zmena ceny diela vo väzbe na zmneu DPH. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva - dodatok 38-2009 24.8.2011 Zmena ceny diela vo väzbe na zmneu DPH. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva - dodatok 09-2010 24.8.2011 Zmena ceny diela vo väzbe na zmenu DPH. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva - dodatok WTSL 24.11.2011 Aktualizácia žiadosti a časového harmonogramu Projektu. Mesto Muszyna    
Detail Zmluva Iná č. 187-2011 2.12.2011 Dohoda o zabezpečení vykonávania absolventskej praxe. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva - dodatok č. 3 2.12.2011 Príloha k pôvodnej Zmluve o dodávke elektrickej energie. Východoslovenská distribučná a. s.    
Detail Zmluva - dodatok č. 1 27.1.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 01- 2012 - doplnenie čl. 10 o bod. č. 8. Montreal, s. r. o. 36450448   
Detail Faktúra došlá 06 30.6.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2011. Počet faktúr celkom: 34    
Detail Faktúra došlá 07 31.7.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2011. Počet faktúr celkom: 27    
Detail Faktúra došlá 08 31.8.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2011. Počet faktúr celkom: 24    
Detail Faktúra došlá 09 30.9.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2011. Počet faktúr celkom: 27    
Detail Faktúra došlá 10 31.10.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2011. Počet faktúr celkom: 34    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka