Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 1 11.8.2014 Zmeny v Čl. II a IV Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 02SL-14-2013 27.8.2014 Vykonanie verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škody. Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Iná OPV-39-2014 8.9.2014 Vymedzenie záväzkov zmluvných strán na realizáciu projektu PRINED. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Dotačná 1 10.9.2014 Doplnenie Čl. I., II., III., a V. Dohody zo dňa 24.4.2014. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 290714-1 12.9.2014 Spracovanie žiadosti o dotáciu z Envirofondu. Project Consult, spol. s r. o. 36500712   
Detail Faktúra došlá 07/2014 12.8.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2014. Počet faktúr celkom: 32    
Detail Faktúra došlá 08/2014 18.9.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2014. Počet faktúr celkom: 33    
Detail Zmluva Dotačná 1 17.10.2014 Zabezpečenie dodržiavania denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 75-§52a-2014-ŠR 17.10.2014 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva 1 10.11.2014 Zmena údajov kupujúceho. Lichvarčíková Katarína    
Detail Faktúra došlá 09/2014 20.10.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2014. Počet faktúr celkom: 31    
Detail Faktúra došlá 10/2014 20.11.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2014. Počet faktúr celkom: 30    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 2.12.2014 Realizácia prác naviac a s tým súvisiaca zmena ceny. CESTY MOSTY, s.r.o.    
Detail Zmluva Úverová 1361-2014-UZ 23.12.2014 Poskytnutie úveru do celkovej výšky 200 000,00 € na financovanie oprávnených nákladov... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dotačná 10-§52-2015-ŠR 16.1.2015 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 11/2014 12.12.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2014. Počet faktúr celkom: 37    
Detail Faktúra došlá 12/2014 19.1.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2014. Počet faktúr celkom: 62    
Detail Zmluva Dotačná 1 29.1.2015 Zmena a doplnenie Čl. I. - V. dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 1 29.1.2015 Zmena a doplnenie Čl. I a Čl. II Zmluvy. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.1.2015 Zosúladenie dĺžky výkonu stavebného dozoru s dĺžkou realizácie stavebných prác na 8... Orim-Tender, s. r. o    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka