Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 127-2011 11.7.2011 Dotácia zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Obvodný úrad Prešov   3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 14.7.2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov v katastri obce Ľubotín. Čech Viliam, Ing.   90 000,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 1 20.7.2011 Zmena Čl. 3
Výdavky projektu - aktualizácia po skončení procesu VO
Ministerstvo zdravotníctva SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 0 20.7.2011 Verejné obstarávanie : "Technologické vybavenie kuchyne ŠJ - PLC Ľubotín" Orim-Tender, s. r. o   1 100,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 1 26.7.2011 Doplnenie a zmena čl. 8, čl. 10 a čl. 11 hlavnej zmluvy. O.S.V.O. comp. a. s. Prešov    
Detail Faktúra došlá 07 31.7.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2011. Počet faktúr celkom: 27    
Detail Zmluva Dodávateľská 20110702 10.8.2011 Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu MK hlas, s.r.o. 45352305  8 905,44 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 10-2010 24.8.2011 Zmena ceny diela vo väzbe na zmneu DPH. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva - dodatok 38-2009 24.8.2011 Zmena ceny diela vo väzbe na zmneu DPH. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva - dodatok 09-2010 24.8.2011 Zmena ceny diela vo väzbe na zmenu DPH. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Faktúra došlá 08 31.8.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2011. Počet faktúr celkom: 24    
Detail Zmluva Úverová č. 957/2011/UZ 27.9.2011 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Úverová č. 958/2011/UZ 27.9.2011 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok 350-2010-UZ - Dodatok č. 1 27.9.2011 Tento Dodatok mení a dopĺňa zmluvu o termínovanom úvere č. 350/2010/UZ uzavretú medzi... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Faktúra došlá 09 30.9.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2011. Počet faktúr celkom: 27    
Detail Faktúra došlá 10 31.10.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2011. Počet faktúr celkom: 34    
Detail Zmluva Dodávateľská KZFA/20110901_FAN_EK 14.11.2011 Poskytovanie stravných kupónov Le Cheque dejeuner s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva - dodatok č. 1 14.11.2011 Spresnenie podmienok dodávky stravných kupónov. Le Cheque dejeuner s.r.o.    
Detail Zmluva - dodatok WTSL 24.11.2011 Aktualizácia žiadosti a časového harmonogramu Projektu. Mesto Muszyna    
Detail Faktúra došlá 11 30.11.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2011. Počet faktúr celkom: 30    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka