Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská VO KC 21.9.2012 Verejné obstrávanie pre projekt : "Komunitné centrum Ľubotín" Orim-Tender, s. r. o   1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2012 28.9.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2012. Počet faktúr celkom: 20    
Detail Zmluva - dodatok č. 1 k ÚZ 1225-2010-UZ 1.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok č. 1 k ÚZ 1298-2010-UZ 1.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok Dodatok č. 1 k ÚZ č. 740/2010 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok Dodatok č. 1 k ÚZ č. 351/2010 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva 1 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva 1 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva 1 9.10.2012 Úpravapráv a povinností zmluvných strán. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva - dodatok 03/KaHR 26.10.2012 Zmena Predmetu podpory hlavnej zmluvy. Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002108   
Detail Faktúra došlá 10/2012 5.11.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2012. Počet faktúr celkom: 20    
Detail Zmluva Dodávateľská č. A6598013 11.12.2012 Poskytnutie služieb operátora Orange. Orange Slovensko a. s.    
Detail Zmluva - dodatok 1-DZ221101203140101 11.12.2012 Zmena VZP, zmena predmetu podpory a dohoda o dopadoch kontroly VO na prijímateľa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail Faktúra došlá 11/2012 20.12.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2012. Počet faktúr celkom: 31    
Detail Faktúra došlá 12/2012 7.1.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2012. Počet faktúr celkom: 36    
Detail Zmluva Dotačná 213-§51-2012 9.1.2013 Financovanie absolventa školy - Národný projekt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná č. 7-2013 - HÚ 12.2.2013 Poskytnutie údajov z KN Ľubotín. Správa katastra Prešov 37870173  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 44613628-BRIS 12.2.2013 Poskytovanie konzultácií a poradenstva. BrIS Prešov s.r.o. 44613628  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 00641219-DEN-NAR 12.2.2013 Spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov". Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 01/11/2012 12.2.2013 Projektová dokumentácia stavby „Komunitné centrum v Ľubotíne“
JS Projekt - Ing. Soporská Jana 44317743  7 260,00 EUR 
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies