Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 1 16.1.2014 Doplnenie údajov zmluvných strán. Ľubomíra Hocľárová    
Detail Faktúra došlá 12/2013 7.2.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2013. Počet faktúr celkom: 39    
Detail Faktúra došlá 01/2014 4.3.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2014. Počet faktúr celkom: 18    
Detail Zmluva - dodatok 44613628-2 7.3.2014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o poskytovaní konzultácií a poradenstva - predĺženie... BrIS Prešov s.r.o. 44613628   
Detail Zmluva Úverová 265-2014-UZ 2.4.2014 Termínovaný úver na financovanie oprávnených nákladov projektu “Posúvame hranice... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Úverová 254-2014-UZ 2.4.2014 Termínovaný úver na financovanie nákladov projektu “Posúvame hranice spolupráce... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok D3 k Z38-2009 8.4.2014 Zrušenie Dodatku č. 2 k zmluve o dielo a vyčíslenie hodnoty DPH a ceny za vyhotovenie diela s... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva - dodatok 1 30.4.2014 Dodatok č. 1 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb zo dňa 17.1.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 36-§51-2014 5.5.2014 Zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe financovanej zo štátneho rozpočtu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 2 26.5.2014 Zmena v článku III. a IV. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 02/2014 5.3.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2014. Počet faktúr celkom: 25    
Detail Faktúra došlá 03/2014 7.4.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2014. Počet faktúr celkom: 26    
Detail Zmluva Dotačná 55-§52-2014-ŠR 2.7.2014 Podmienky na realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná KC1 14.7.2014 Zmluva o bežnom účte na refundáciu projektu Komunitného centra. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Iná KC2 14.7.2014 Zmluva o bežnom účte na predfinancovanie projektu Komunitného centra. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok 2/30.06.2014 17.7.2014 Zmena harmonogramu aktivačných prác. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 04/2014 5.5.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2014. Počet faktúr celkom: 30    
Detail Faktúra došlá 05/2014 6.6.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2014. Počet faktúr celkom: 28    
Detail Faktúra došlá 06/2014 7.7.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2014. Počet faktúr celkom: 31    
Detail Zmluva - dodatok 1 24.7.2014 Zmena čl. II Dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka