Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 04-01-2017 31.1.2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík telekomunikačných služieb Slovak Telekom a. s.    
Detail Zmluva Poistná 06-01-2017 6.2.2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie pri výkone menších obecných služieb pre obec. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Faktúra došlá 11/2016 21.2.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2016. Počet faktúr celkom: 30   12 340,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2016 21.2.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2016. Počet faktúr celkom: 44   40 755,60 EUR 
Detail Zmluva Iná 02-03-2017 7.3.2017 Otvorenie bežného účtu na dotácie. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Iná 03-02-2017 7.3.2017 Dodávka pitnej vody pre odberateľa za stanovenú odplatu. Anna Plavčanová    
Detail Zmluva - dodatok 04-02-2017 7.3.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke 05-05-2015 Ministerstvo vnútra SR    
Detail Faktúra došlá 01/2017 16.3.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2017. Počet faktúr celkom: 11   11 160,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2017 16.3.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2017. Počet faktúr celkom: 18   9 643,75 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 08-02-2017 23.3.2017 Úprava článkov I., II., III., IV., a VI. pôvodnej Dohody. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 01-04-2017 28.4.2017 Budúca zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok, pre zriadenie podzemného elektrického... Východoslovenská distribučná a. s.   0,00  
Detail Zmluva Dotačná 02-04-2017 3.5.2017 Podmienky poskytnutia príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 03/2017 12.5.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2017. Počet faktúr celkom: 41   27 582,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2017 12.5.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2017. Počet faktúr celkom: 22   12 172,25 EUR 
Detail Zmluva Poistná 03-04-2017 19.5.2017 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   8,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 04-04-2017 19.5.2017 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-03-2017 22.5.2017 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: "Zefektívnenie prevádzky budovy... LEDAS, s.r.o.   825,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-05-2017 22.5.2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: "Budovanie a modernizácia odborných učební... STAVARCH, s.r.o.   940,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 06-05-2017 1.6.2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 03-05-2017 2.6.2017 Úprava podmienok poskytnutia finančných príspevkov na zapracovanie a prax u zamestnávateľa. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   15 862,60 EUR 
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies